Advocaat Ridderkerk

Uithuisplaatsing van een kind: hulp van een advocaat Ridderkerk

Bij een verzoek tot uithuisplaatsing in gesloten jeugdhulp krijgt je minderjarige kind altijd een advocaat toegewezen, bijvoorbeeld een advocaat Ridderkerk. Maar soms heeft de keuze voor uithuisplaatsing niet te maken met gesloten jeugdhulp. Hoe kan een advocaat jou en/of je kind bijstaan bij uithuisplaatsing?

Vrijwillig of gedwongen

Er kunnen verschillende redenen zijn dat de moeilijke keuze wordt gemaakt dat een kind beter ergens anders kan wonen, al dan niet tijdelijk. Bij een vrijwillige uithuisplaatsing zie je als ouder zelf dat de opvoeding (tijdelijk) te veel voor je is. Bijvoorbeeld omdat je zelf met problemen kampt, of omdat je de problemen van je kind niet aankunt. Gedwongen uithuisplaatsing is een beslissing van de jeugdrechter via de kinderbescherming. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een kind wordt verwaarloosd of mishandeld, de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen, of als een kind gehandicapt is of ernstige (gedrags)problemen heeft waardoor de zorg voor de ouders te zwaar is.

Als ouder/verzorgen reageren op uithuisstellingsverzoek

Krijg je een schriftelijk bericht van de rechtbank dat er een verzoek of verlenging tot uithuisplaatsing is ingediend? Dat is natuurlijk niet niks. Het is aan te raden om met een vertrouwenspersoon, hulpverlener of advocaat te bespreken wat je mogelijkheden zijn en wat wijsheid is. Houd goed in de gaten dat het hier gaat om wat beste is voor het kind. Gaat het om een spoedverzoek van de kinderbescherming bij de jeugdrechter? Dan kan het zijn dat je kind direct uit huis moet. Binnen twee weken volgt er een zitting. Als de minderjarige zelf het niet eens is met het verzoek tot uithuisplaatsing kan hij/zij twee dingen doen. Als het niet gaat om gesloten jeugdhulp, dan kan het kind een kindgesprek bij de kinderrechter aanvragen. Als het wel gaat om gesloten jeugdhulp, dan kan het kind (zelfstandig of met een advocaat) verweer voeren bij de kinderrechter in een zitting.

In verweer gaan met een advocaat Ridderkerk

Als je het niet eens bent met het verzoek of de verlenging van een uithuisplaatsing, dan kun je hiertegen in verweer gaan. Dit doe je met een brief (verweerschrift) of door je tijdens de zitting uit te spreken. Gespecialiseerde advocaten Ridderkerk van Advocatenkantoren.nl kan je hierbij helpen.